Miljø

  UTD Reklameprodusenten - Miljø

  UTD Reklameprodusenten er en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

  I papirproduksjon benytter vi papir som oppfyller strenge krav. Dette omfatter blant annet at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

  Trykkeriet bruker rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som ikke er miljø- eller helseskadelige. Det er krav til trykkeriets avfallsmengde og system for avfallsgjennvinning.

  I folieproduksjon benytter vi miljøsertifiserte produkter der det er mulig og har sterkt fokus på å ivareta miljøet. Vi har også strenge krav mot våre grossister og handler hovedvekten av våre råvarer fra sertifiserte grossister.

  Vi har returordning for blekk, papp, plastemballasje, el-avfall, metaller og trevirke. UTD Reklameprodusenten har gode internkontroll- og HMS-systemer.